Nabór na rok szkolny 2019/2020W terminie od 29 lipca 2019 r.. od godz. 8:00 do 2 sierpnia 2019r. do godz. 15:00
. przedszkole prowadzić będzie rekrutację uzupełniającą
.

Zasady i kryteria znajdziesz na stronie BIP: https://www.e-bip.org.pl/pm206lodz/


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. Liczba wolnych miejsc wynosi:
10 miejsc do oddziałów integracyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
54 miejsc do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59, 949 i 2203) deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 156 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi jak i do innych przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych odbywa się , odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:
  • dziecko urodzone w latach 2013 – 2016,
  • dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.
Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie:
od 1 kwietnia 2019r.. od godz. 8:00 do 19 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna powołana w Przedszkolu.
Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi działa zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego określonymi przez Miasto Łódź a zamieszczonymi w załącznikach na stronie : TUTAJ
Na stronie tej można też pobrać pełne zasady, harmonogram oraz kryteria naboru jak również wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adres strony elektronicznego naboru dla rodziców:

NABÓR DO PRZEDSZKOLA


(strona będzie aktywna tylko w czasie rekrutacji)
Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie.