UWAGA RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 206 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021!!!

Rodzice/prawni opiekunowie mogą sprawdzić informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się dziecka do naszego przedszkola poprzez możliwość zalogowania się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji w dniu 27.05.2020 r. od godziny 15.00.
Ponadto w dniu 28.05.2020 r. można kontaktować się z przedszkolem pod numerem telefonu 512 368 111 lub 42 672 70 89 wew. 22, w celu pozyskania ww. informacji. Podczas rozmowy telefonicznej należy podać numer PESEL dziecka, w celu weryfikacji rozmówcy.
Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu się dziecka do naszego przedszkola w terminie do 29 maja 2020 r. do godziny 15.00 zobowiązanie są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi jak i do innych przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych odbywa się , odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:
  • dziecko urodzone w latach 2014 – 2017,
  • dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

UWAGA!!! Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.
1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.
Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.
Wnioski wypełniają rodzice w systemie elektronicznego naboru w terminie:
od 4 maja 2020r.. od godz. 8:00 do 15 maja 2020r. do godz. 15.00

Na stronie poniżej można pobrać pełne zasady, harmonogram oraz kryteria naboru jak również wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adres strony elektronicznego naboru dla rodziców:

NABÓR DO PRZEDSZKOLA


(strona będzie aktywna tylko w czasie rekrutacji)
Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie.

UWAGA!!!


Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. Liczba wolnych miejsc wynosi:.59
8 miejsc do oddziałów integracyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
51 miejsc do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 157 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
Zasady i kryteria znajdziesz na stronie BIP: https://www.e-bip.org.pl/pm206lodz/