Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpoczyna się 2 kwietnia 2024r.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 2 kwietnia 2024r. do 17 kwietnia 2024 r. do godz.15:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA NOWY ROK ZOSTANIE PODANA PO ETAPIE POTWIERDZANIA KONTYNUACJI
Liczba wolnych miejsc wynosi:??

?? miejsca do oddziałów integracyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
?? miejsc do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089)
deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło ??? rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024
Zasady i kryteria znajdziesz poniżej

UWAGA!!!
Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik (wersję papierową będziecie państwo zobowiązani donieść jak dziecko zostanie przyjęte do przedszkola).
3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.
Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH


Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz do ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

UWAGA RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 206 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁODZI
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 !!!

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi jak i do innych przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych odbywa się , odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź biorą udział dzieci 3-6 letnie to jest :
  • dzieci urodzone w latach 2021 – 2017,
  • dzieci, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Wnioski wypełniają rodzice w systemie elektronicznego naboru w terminie:
od 2 kwietnia 2024r.. od godz. 8:00 do 17 kwietnia 2024r. do godz. 15.00

Na stronie poniżej można pobrać pełne zasady, harmonogram oraz kryteria naboru jak również wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adres strony elektronicznego naboru dla rodziców:

NABÓR DO PRZEDSZKOLA


(strona będzie aktywna tylko w czasie rekrutacji)
Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie.

Zebranie dla Rodziców NOWYCH dzieci odbędzie się 30.08.23r. środa o godz. 16:00Prosimy w tym dniu przynieść do przedszkola wszystkie dokumenty rekrutacyjne

(te których scany załączali Państwo w systemie naboru do przedszkola).


Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji o zasadach korzystania z usług świadczonych przez przedszkole do 30 sierpnia br ale nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli obowiązek ten nie zostanie zrealizowany do 10 września 2023 r. a przedszkole nie zostanie poinformowane na piśmie o przyczynie tej sytuacji, dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków.


Jednorazową opłatę 35 zł na kartę do czytnika sprawdzającego obecność dzieci prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców do dnia 15.08.23r.:

06 1560 0013 2746 6765 6000 0001

Prosimy o wypełnienie ankiety do 20 czerwca i zapoznanie się z informatorem znajdującym się poniżej.

Skip to content