Nabór na rok szkolny 2017/2018

Ilość wolnych miejsc: 43

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi jak i do innych przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych odbywa się , tylko na wolne miejsca, których ilość podaje dyrektor w odrębnym komunikacie. Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:
  • dziecko urodzone w latach 2011 – 2014,
  • dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.
Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie:
OD 18 KWIETNIA 2017 R. OD GODZ. 8:00 DO 10 MAJA 2017 R. DO GODZ. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna powołana w Przedszkolu.
Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi działa zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego określonymi przez Miasto Łódź a zamieszczonymi w załącznikach na stronie : TUTAJ
Na stronie tej można też pobrać pełne zasady, harmonogram oraz kryteria naboru jak również wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Na stronie tej można też pobrać pełne zasady, harmonogram oraz kryteria naboru jak również wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej prowadzącej integracyjne oddziały lub specjalne oddziały.

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adresy stron internetowych dla rodziców:
STRONA URZĘDU MIASTA ŁODZI

NABÓR DO PRZEDSZKOLA


(strona będzie aktywna od 18 kwietnia 2017 r. od godz. 8:00 do 10 maja 2017 r. do godz. 15.00)
Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie.