Uwaga Rodzice !!!


Na podstawie UCHWAŁY NR XL/1055/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

z dniem 1 stycznia 2017r.


ustala się następujące opłaty za pobyt dziecka do lat 5 w przedszkolu: Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.
Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w p. 1, przez dziecko w wieku do lat 5,
ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
Opłata, o której mowa w p. 2 nie obejmuje opłat za wyżywienie.
Stawka żywieniowa wynosi:
3 posiłki : 6,00 zł. x ilość dni roboczych
2 posiłki (II śniadanie, obiad) 4, 80 zł. x ilość dni roboczych
Opłaty za przedszkole dotyczące wyłącznie opieki i wyżywienia można wpłacać na konto po uzgodnieniu kwoty przelewu pod numerami telefonów:

508-008-199


672-70-89 w. 25,

dokładnie co do grosza:

19 1560 0013 2030 6095 1000 0007


Opłaty wcześniej deklarowane na Radę Rodziców wpłacamy na konto:

06 1560 0013 2746 6765 6000 0001

Informujemy, o pracy KASY w zakresie zbierania odpłatności za przedszkole.
Opłaty za przedszkole za


PAŹDZIERNIK:
9.10.2017 godz 14.30 - 16.30
10.10.2017 godz 7.00 - 9.00

LISTOPAD :
9.11.2017 godz.14.30 - 16.30
10.11.2017 godz 7.00 - 9.00

GRUDZIEŃ :
8.12.2017 godz 14.30 - 16.30
11.12.2017 godz 7.00 - 9.00

<
Nr telefonu do uzyskania informacji o kwocie do zapłaty za dany miesiąc:
(42) 672-70-89 w 25(kasa)
w 22 (specjalista p. Anna Zając)
kom. 508-008-199 (kasa)
(za pobyt i wyżywienie).

WAŻNA INFORMACJA!

Bardzo proszę rodziców dokonujących wpłat przelewem o wpłacanie dokładnie takiej kwoty jaka zostanie Państwu podana. Proszę nie zaokrąglać o „domyślne” odsetki, nawet jeśli wpłacacie Państwo po terminie.
Proszę też pamiętać, że opłaty za pobyt i wyżywienie wpłacamy na konto nr:

19 1560 0013 2030 6095 1000 0007


Natomiast na Radę Rodziców wpłacamy na konto nr:

06 1560 0013 2746 6765 6000 0001