Przedszkolny Klub Animals

„Cztery łapy”

“Motto: Twoja miłość do zwierząt miłością do świata"


Założenia programowe klubu:

 • Program Przedszkolnego Klubu Animals jest programem mającym na celu kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
 • Głównym celem prowadzonych zajęć jest wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań podczas kontaktu ze zwierzętami, przybliżenie wiedzy na temat ich potrzeb i możliwości oraz stwarzanie atmosfery radości i wzajemnej akceptacji.
 • Dzieci poznają świat zwierząt poprzez ciekawe gry i zabawy, spotkania, tworzenie projektów, konkursy, zajęcia dogoterapeutyczne i fenyloterapeutyczne.

Zasady funkjonowania klubu:

 • Organizowanie zajęć z zakresu edukacji humanitarnej mającej na celu uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do zwierząt, poznawanie zwyczajów i potrzeb zwierząt.
 • Współpraca ze schroniskami i organizacjami działającymi na rzecz zwierząt.
 • Organizowanie zbiórek rzeczy przydatnych w schroniskach dla zwierząt (objęcie opieką wybranych, konkretnych zwierząt).
 • Gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących życia, potrzeb i możliwości zwierząt.
 • Organizowanie spotkań pt. „Poznajmy się” w ramach działalności Fundacji Ama Canem (rola psów w dogoterapii, straży pożarnej, straży miejskiej i policji).
 • Propagowanie działalności klubu w środowisku lokalnym.
 • Organizowanie Dni Przyjaźni ze Zwierzętami.
 • Udział w różnego rodzaju konkursach, festiwalach promujących działanie Klubu Animals „Cztery łapy”.

Migawki z działań klubu:


Klub Czytających Przedszkoli

Klub propaguje głośne czytanie, w myśl maksymy:

“Czytaj dziecku 20 minut dziennie! Codziennie!”.

W związku z powyższym codziennie we wszystkich grupach odbywa się głośne czytanie w wykonaniu nauczycielek.
Organizujemy spotkania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, podczas których zaproszeni goście czytają przybyłym dzieciom i ich opiekunom.

Wiersze, opowiadania i baśnie dla dzieci prezentują:
 • personel przedszkola
 • osoby współpracujące z naszą placówką
 • rodzice i opiekunowie
 • artyści: aktorzy, muzycy, plastycy
 • przedstawiciele interesujących zawodów- policjanci, żołnierze, strażacy, lekarze, pielęgniarki, pisarze…

Zachęcamy do głośnego czytania również w nietypowych miejscach. Czytajmy dzieciom w plenerze! Las, ZOO, Łódzki Ogród Botaniczny, parki i łąki bardzo sprzyjają przyjemnemu słuchaniu literatury dziecięcej. Cisza, promienie słoneczne malowniczo przedzierające się przez gałęzie drzew to wspaniałe tło dla wyobraźni.

KCzP zapewnia nie tylko spotkania z literaturą. Organizujemy konkursy dla dzieci, konkursy rodzinne związane z literaturą dziecięcą, wychodzimy na wycieczki do bibliotek i księgarni. Otwieramy Drzwi Książkom- umożliwiamy wymianę książek między rodzinami oraz wzbogacamy księgozbiory grupowe.

Wspólnie z Klubem świętujemy Dzień Pluszowego Misia, urodziny Książkowego Misia i Dni Książki.

Klub Czytających Przedszkoli dba, by czytanie towarzyszyło przedszkolakom przy smutkach- bajki terapeutyczne oraz radościach- śmieszne wierszyki, bo książka jest dobra na wszystko!


Zdrowy przedszkolak

Program profilaktyki ,,Zdrowy przedszkolak”

Zdrowie i aktywność ruchowa są podstawowymi i naczelnymi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka. Kształtowanie świadomości znaczenia zdrowia, to przede wszystkim wdrażanie dziecka do profilaktyki zdrowotnej.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

I ,,Jem zdrowo i kolorowo”


Promowanie zdrowego stylu odżywiania należy rozpocząć już w przedszkolu włączając w działania rodziców. Ważne jest by działania domu i przedszkola były ujednolicone w stosunku do dziecka.
Przykładowe formy realizacji:
 • ,,Budowanie” piramidy żywieniowej
 • Wielozmysłowe poznawanie warzyw i owoców
 • Proponowanie różnych potraw do jadłospisu w przedszkolu
 • Współudział w przygotowywaniu wspólnej wigilii, szwedzkiego stołu
 • Podczas posiłków zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole
 • Wspólne zakupy z rodzicami – wybór produktów spożywczych do domu

II. ,,Ćwiczę i jestem zdrowy”


Zdrowe dziecko przejawia naturalną potrzebę podejmowania wysiłku fizycznego i pokonywania przeszkód.
Przykładowe formy realizacji:
 • Udział w zabawach organizowanych na sali ruchowej, na powietrzu
 • Udział w zabawach z wykorzystaniem sprzętu sportoweg

III ,,Dbam o higienę”


Podstawowym zadaniem świadomej dbałości o higienę osobistą, estetyczny wygląd jest wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych.
Przykładowe formy realizacji:
 • Spotkania ze specjalistami: stomatologiem, kosmetyczką
 • Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu: sala zabaw, szufla

IV ,,Wiem, co to takiego hartowanie organizmu”


Dla zdrowia dzieci istotne jest hartowanie, czyli przyzwyczajanie organizmu do różnych warunków panujących w otoczeniu. Przebywanie na świeżym powietrzu jest korzystne dla całego organizmu, hartuje go i wzmacnia odporność na choroby.
Przykładowe formy realizacji:
 • Spacery do lasu, ulicami osiedla
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Wykonywanie kolekcji ubrań na daną pogodę
 • Wypracowanie norm postępowania niezbędnych do hartowania organizmu

V ,,Jestem spokojny”


Stres w życiu codziennym jest nieunikniony, nie można go wyeliminować, ale można nauczyć się radzić sobie z nim. Najlepsze rezultaty w rozładowywaniu jego jest ruch i relaksacja.
Przykładowe formy realizacji:
 • Zabawy integracyjne, zabawy według W. Sherborne
 • Spotkania ze specjalistami: psycholog, muzykoterapeuta
 • Zabawy relaksacyjne, masażyki – rymowanki
 • Udział w zajęciach dotyczących praw dziecka, uczuć, przyjaźni, minimalizowanie negatywnych emocji.

Klub małego Europejczyka

Przedszkoludek

W roku szkolnym 2014/15 nasz klub realizować będzie projekt razem z krajami partnerskimi Grecją, Turcją i Rumunią projekt projekt pt „Bilingual education: a step ahead” w ramach programu ERASMUS+ w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” . Jest to kontynuacja „Partnerskich projektów szkół”, znanych z programu Comenius. Polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną. W tym przypadku edukacją dwujęzyczną.

Nasz projekt, bazuje na edukacji dwujęzycznej oraz metodologii CLIL. Wprowadzając obie te idee do projektu oraz codziennej pracy planujemy pomóc naszym nauczycielom poprawić ich kompetencje umiejętności językowe i zmotywować do rozwijania współpracy międzynarodowej. Wiedząc, że idea CLIL jest dość nieznana, naszym celem będzie również promowanie metodologii wśród edukatorów, dzieci oraz ich rodziców w krajach partnerskich i poza nimi.

Czym jest CLIL?


Poprzez CLIL – Content and Language Integrated Learning – rozumiemy nauczanie przedmiotu innego niż język POPRZEZ język obcy. Różni się to od tradycyjnego nauczania W języku obcym w taki sposób, że w CLIL koncentrujemy się na wiedzy przedmiotowem („content”) rozwijając umiejetności myślenia takie jak rozumienie, analizowanie, syntetyzowanie, ocenianie oraz komunikowanie się. Wszyscy wiemy, jak ważnym jest nauczyć dzieci mówić w języku obcym, ale również wykorzystać ich zdolności twórcze, analityczne i krytyczne. Co więcej, CLIL zwraca uwagę na współpracę w grupie i samoocenę.

Edukacja Dwujęzyczna w ramach projektu Erasmus plus w przedszkolu:

Wykaz partnerów realizujących projekt:


 • Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddzialami Integracyjnymi w Łodzi
 • Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
 • Szkola Podstawowa nr 41 im. Krola Wladyslawa Jagielly w Łodzi
 • Rainbow English Łódź
 • PLATON M.E.P.E. KATERINI, Greece
 • KOUNDOURA LANGUAGE CENTRE KATERINI, Greece
 • GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT PERLUTELE MARII CONSTANTA, Romania
 • Scoala Gimnaziala Nr. 5 Arad, Romania
 • ASOCIATIA DE PARINTI PERLUTELE MAGICE CONSTANTA, Romania
 • DHMOTIKO SXOLEIO NEOI POR N. OPPOI, Greece
 • Bahcesehir Koleji Gaziantep Ortaokulu Gaziantep, Turkey
 • Samsun Buyuksehir Belediyesi Samsun, Turkey
 • Tekkekoy 19 Mayis Ortaokulu Samsun, Turkey
 • ASOCIATIA CREATIVE HUMAN DEVELOPMENT CONSTANTA, Romania
Założeniem Klubu „Małego Europejczyka” jest rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem, a przede wszystkim poznawanie zwyczajów, zabytków i kultury państw europejskich.
Co roku, wspólnie z dziećmi, wybieramy kraj, który poznawać będą dzieci podczas naszych spotkań. W ich trakcie dzieci mają okazję bawić się w gry charakterystyczne dla danego kraju, posłuchać ludowej muzyki, obejrzeć stroje ludowe, poznać charakterystyczne miejsca i zabytki.

Dzieci bardzo chętnie słuchają baśni, legend związanych z poznawanym krajem, zwłaszcza jeśli są inscenizowane przez pracowników przedszkola lub kolegów i koleżanki. Na zakończenie całego cyklu spotkań organizujemy quiz wiedzy dotyczący znajomości danego kraju, w którym biorą udział przedstawiciele poszczególnych grup i zaproszeni goście – dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli.