Przedszkolny Klub Animals

„Cztery łapy”

“Motto: Twoja miłość do zwierząt miłością do świata"


Założenia programowe klubu:

 • Program Przedszkolnego Klubu Animals jest programem mającym na celu kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
 • Głównym celem prowadzonych zajęć jest wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań podczas kontaktu ze zwierzętami, przybliżenie wiedzy na temat ich potrzeb i możliwości oraz stwarzanie atmosfery radości i wzajemnej akceptacji.
 • Dzieci poznają świat zwierząt poprzez ciekawe gry i zabawy, spotkania, tworzenie projektów, konkursy, zajęcia dogoterapeutyczne i fenyloterapeutyczne.

Zasady funkjonowania klubu:

 • Organizowanie zajęć z zakresu edukacji humanitarnej mającej na celu uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do zwierząt, poznawanie zwyczajów i potrzeb zwierząt.
 • Współpraca ze schroniskami i organizacjami działającymi na rzecz zwierząt.
 • Organizowanie zbiórek rzeczy przydatnych w schroniskach dla zwierząt (objęcie opieką wybranych, konkretnych zwierząt).
 • Gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących życia, potrzeb i możliwości zwierząt.
 • Organizowanie spotkań pt. „Poznajmy się” w ramach działalności Fundacji Ama Canem (rola psów w dogoterapii, straży pożarnej, straży miejskiej i policji).
 • Propagowanie działalności klubu w środowisku lokalnym.
 • Organizowanie Dni Przyjaźni ze Zwierzętami.
 • Udział w różnego rodzaju konkursach, festiwalach promujących działanie Klubu Animals „Cztery łapy”.

Migawki z działań klubu:

Klub Odkrywców

„Pomysłowe dzieciaki”

Klub Odkrywców- Pomysłowe Dzieciaki- to kontynuacja innowacji pedagogiczno- metodycznej autorstwa Marty Janiszewskiej


Zajęcia odbywają się w grupie IV

 • Klub Odkrywców ma na celu wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem i poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata
 • Głównym celem prowadzonych zajęć jest stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenia i ekspresji ruchowej oraz poszerzanie wiedzy, poznawanie nowych pojęć oraz pomoc w ODKRYWANIU POTENCJAŁU DZIECKA
 • Dzieci poznają świat poprzez ciekawe gry i zabawy, spotkania, tworzenie projektów, konkursy, zajęcia pozwalające na przełamywanie schematycznego myślenia poprzez rozwijanie zdolności, abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego, transformowania i przezwyciężania przeszkód.

 • W Klubie Odkrywców: .

 • -podstawową formą działalności dzieci jest odkrywanie przez zabawę twórczą
  -dzieci są swobodne i nie obawiają się niestandardowych rozwiązań i niekonwencjonalnych pomysłów, działań i opinii
  -dzieci poznają swoje słabe i mocne strony oraz prawa rządzące w grupie rówieśniczej
  -nie ma złych pomysłów, nie ma złych odpowiedzi, dzięki czemu każde dziecko ma zapewnione osiągnięcie sukcesu

Migawki z działań klubu:


Klub Czytających Przedszkoli

Klub propaguje głośne czytanie, w myśl maksymy:

“Czytaj dziecku 20 minut dziennie! Codziennie!”.

W związku z powyższym codziennie we wszystkich grupach odbywa się głośne czytanie w wykonaniu nauczycielek.
Organizujemy spotkania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, podczas których zaproszeni goście czytają przybyłym dzieciom i ich opiekunom.

Wiersze, opowiadania i baśnie dla dzieci prezentują:
 • personel przedszkola
 • osoby współpracujące z naszą placówką
 • rodzice i opiekunowie
 • artyści: aktorzy, muzycy, plastycy
 • przedstawiciele interesujących zawodów- policjanci, żołnierze, strażacy, lekarze, pielęgniarki, pisarze…

Zachęcamy do głośnego czytania również w nietypowych miejscach. Czytajmy dzieciom w plenerze! Las, ZOO, Łódzki Ogród Botaniczny, parki i łąki bardzo sprzyjają przyjemnemu słuchaniu literatury dziecięcej. Cisza, promienie słoneczne malowniczo przedzierające się przez gałęzie drzew to wspaniałe tło dla wyobraźni.

KCzP zapewnia nie tylko spotkania z literaturą. Organizujemy konkursy dla dzieci, konkursy rodzinne związane z literaturą dziecięcą, wychodzimy na wycieczki do bibliotek i księgarni. Otwieramy Drzwi Książkom- umożliwiamy wymianę książek między rodzinami oraz wzbogacamy księgozbiory grupowe.

Wspólnie z Klubem świętujemy Dzień Pluszowego Misia, urodziny Książkowego Misia i Dni Książki.

Klub Czytających Przedszkoli dba, by czytanie towarzyszyło przedszkolakom przy smutkach- bajki terapeutyczne oraz radościach- śmieszne wierszyki, bo książka jest dobra na wszystko!


Klub Młodego Ekologa

Klub propaguje kształtowanie postaw proekologicznych

"Prawda to oczywista, że rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób"

J. KuberskiMłodzi Ekolodzy:
- segregują odpady
-działają zgodnie z ideą "Nie ma śmieci- są surowce"
-oszczędzają wodę i energię elektryczną
-dbają o środowisko, sadzą rośliny
- szanują otaczającą ich faunę i florę


Nasze cele:
- rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym
- kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą
- nabywanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt
- zapoznanie ze słownictwem o treści ekologiczno- przyrodniczej


Kodeks Młodego Ekologa:
*Czyste powietrze, to najważniejsza rzecz na świecie
*Należy segregować odpady i nie wolno palić śmieci
*Należy dbać o las i każde drzewo
*Należy oszczędnie korzystać z wody i energii elektrycznej
*Należy korzystać z toreb papierowych i z materiału
*Należy chronić zwierzęta i pomagać im w razie potrzeby
*Należy dbać o każdą roślinę i nie zrywać tych pod ochroną
*Zamiast samochodu warto wybrać rower albo spacer
*Należy prowadzić zdrowy styl życia

Zdrowy przedszkolak

Program profilaktyki ,,Zdrowy przedszkolak”

Zdrowie i aktywność ruchowa są podstawowymi i naczelnymi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka. Kształtowanie świadomości znaczenia zdrowia, to przede wszystkim wdrażanie dziecka do profilaktyki zdrowotnej.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

I ,,Jem zdrowo i kolorowo”


Promowanie zdrowego stylu odżywiania należy rozpocząć już w przedszkolu włączając w działania rodziców. Ważne jest by działania domu i przedszkola były ujednolicone w stosunku do dziecka.
Przykładowe formy realizacji:
 • ,,Budowanie” piramidy żywieniowej
 • Wielozmysłowe poznawanie warzyw i owoców
 • Proponowanie różnych potraw do jadłospisu w przedszkolu
 • Współudział w przygotowywaniu wspólnej wigilii, szwedzkiego stołu
 • Podczas posiłków zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole
 • Wspólne zakupy z rodzicami – wybór produktów spożywczych do domu

II. ,,Ćwiczę i jestem zdrowy”


Zdrowe dziecko przejawia naturalną potrzebę podejmowania wysiłku fizycznego i pokonywania przeszkód.
Przykładowe formy realizacji:
 • Udział w zabawach organizowanych na sali ruchowej, na powietrzu
 • Udział w zabawach z wykorzystaniem sprzętu sportoweg

III ,,Dbam o higienę”


Podstawowym zadaniem świadomej dbałości o higienę osobistą, estetyczny wygląd jest wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych.
Przykładowe formy realizacji:
 • Spotkania ze specjalistami: stomatologiem, kosmetyczką
 • Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu: sala zabaw, szufla

IV ,,Wiem, co to takiego hartowanie organizmu”


Dla zdrowia dzieci istotne jest hartowanie, czyli przyzwyczajanie organizmu do różnych warunków panujących w otoczeniu. Przebywanie na świeżym powietrzu jest korzystne dla całego organizmu, hartuje go i wzmacnia odporność na choroby.
Przykładowe formy realizacji:
 • Spacery do lasu, ulicami osiedla
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Wykonywanie kolekcji ubrań na daną pogodę
 • Wypracowanie norm postępowania niezbędnych do hartowania organizmu

V ,,Jestem spokojny”


Stres w życiu codziennym jest nieunikniony, nie można go wyeliminować, ale można nauczyć się radzić sobie z nim. Najlepsze rezultaty w rozładowywaniu jego jest ruch i relaksacja.
Przykładowe formy realizacji:
 • Zabawy integracyjne, zabawy według W. Sherborne
 • Spotkania ze specjalistami: psycholog, muzykoterapeuta
 • Zabawy relaksacyjne, masażyki – rymowanki
 • Udział w zajęciach dotyczących praw dziecka, uczuć, przyjaźni, minimalizowanie negatywnych emocji.