Przedszkolny Klub Animals

„Cztery łapy”

“Motto: Twoja miłość do zwierząt miłością do świata"


Założenia programowe klubu:

 • Program Przedszkolnego Klubu Animals jest programem mającym na celu kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
 • Głównym celem prowadzonych zajęć jest wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań podczas kontaktu ze zwierzętami, przybliżenie wiedzy na temat ich potrzeb i możliwości oraz stwarzanie atmosfery radości i wzajemnej akceptacji.
 • Dzieci poznają świat zwierząt poprzez ciekawe gry i zabawy, spotkania, tworzenie projektów, konkursy, zajęcia dogoterapeutyczne i fenyloterapeutyczne.

Zasady funkjonowania klubu:

 • Organizowanie zajęć z zakresu edukacji humanitarnej mającej na celu uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do zwierząt, poznawanie zwyczajów i potrzeb zwierząt.
 • Współpraca ze schroniskami i organizacjami działającymi na rzecz zwierząt.
 • Organizowanie zbiórek rzeczy przydatnych w schroniskach dla zwierząt (objęcie opieką wybranych, konkretnych zwierząt).
 • Gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących życia, potrzeb i możliwości zwierząt.
 • Organizowanie spotkań pt. „Poznajmy się” w ramach działalności Fundacji Ama Canem (rola psów w dogoterapii, straży pożarnej, straży miejskiej i policji).
 • Propagowanie działalności klubu w środowisku lokalnym.
 • Organizowanie Dni Przyjaźni ze Zwierzętami.
 • Udział w różnego rodzaju konkursach, festiwalach promujących działanie Klubu Animals „Cztery łapy”.

Migawki z działań klubu:

Klub Odkrywców

„Pomysłowe dzieciaki”

Klub Odkrywców- Pomysłowe Dzieciaki- to kontynuacja innowacji pedagogiczno- metodycznej autorstwa Marty Janiszewskiej


Zajęcia odbywają się w grupie IV

 • Klub Odkrywców ma na celu wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem i poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata
 • Głównym celem prowadzonych zajęć jest stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenia i ekspresji ruchowej oraz poszerzanie wiedzy, poznawanie nowych pojęć oraz pomoc w ODKRYWANIU POTENCJAŁU DZIECKA
 • Dzieci poznają świat poprzez ciekawe gry i zabawy, spotkania, tworzenie projektów, konkursy, zajęcia pozwalające na przełamywanie schematycznego myślenia poprzez rozwijanie zdolności, abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego, transformowania i przezwyciężania przeszkód.

 • W Klubie Odkrywców: .

 • -podstawową formą działalności dzieci jest odkrywanie przez zabawę twórczą
  -dzieci są swobodne i nie obawiają się niestandardowych rozwiązań i niekonwencjonalnych pomysłów, działań i opinii
  -dzieci poznają swoje słabe i mocne strony oraz prawa rządzące w grupie rówieśniczej
  -nie ma złych pomysłów, nie ma złych odpowiedzi, dzięki czemu każde dziecko ma zapewnione osiągnięcie sukcesu

Migawki z działań klubu: