Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Łódzkiego

Projekt „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy” RPLD.11.01.03-10-0007/19

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Podziałanie XI.1.3 Edukacja Przedszkolna.
Wartość projektu wynosi 1.024.692,50 PLN,
w tym dofinansowanie w wysokości 870.415,50 PLN, wkład własny w wysokości 154.277,00 PLN.
Głównym celem projektu jest:
podniesienie efektywności wsparcia 28 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkich 216 uczęszczających do PM Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi, w okresie od 1.01.2020- 31.12.2021 poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 25 n-li pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ dzięki realizacji wskaźników horyzontalnych, wskaźników produktu i rezultatu, poprzez indywidualne kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Migawki z działań projektowych:

30 sierpnia 2022
basen

Nauka pływania od września 2022

16 marca 2022
IMG_20220309_111837

Steam – zajęcia z Tabletami i robotami

15 grudnia 2021
received_395663202346094

Dolina Skrzatów

30 września 2021
received_410172173825267

Programowanie – Robotyka

29 września 2021
received_535634107734962

Wycieczka Gr. Tygrysków i Biedronek

23 września 2021
IMG_20210922_111105

Myszki i Biedronki na wycieczce

21 września 2021
IMG-20210921-WA0000

Wycieczka Jeżyków i Pszczółek

20 września 2021
IMG_20210927_105618

Kodowanie na dywanie

18 września 2021
IMG_20210917_101420

Zajęcia na basenie

13 września 2021
IMG_20210913_122102

Wycieczka do Bolimowa

8 września 2021
241076198_308545327735444_8906317243250351479_n

Wycieczka

2 września 2021
basen

Nauka pływania w roku szk. 2021/2022

28 czerwca 2021
IMG_20210628_115356

Wycieczka gr Motylków i Smerfów

23 czerwca 2021
received_288865936273048

Wycieczka Gr Niedźwiadków i Krasnali

18 czerwca 2021
Przechwytywanie

Najlepsi w XII Konkursie Muzycznym

16 czerwca 2021
received_208299541153640

Wycieczka do Arkadii i i Nieborowa

10 czerwca 2021
198174791_1095137284632208_2400741990075998271_n

Wycieczka Gr. Myszki i Kotki

10 czerwca 2021
20210607_102251

Wycieczka Gr. Biedronki i Tygryski

1 czerwca 2021
IMG_20210601_094836

Dzień Dziecka

28 maja 2021
187529942_530590354796214_6894839439543955028_n

Wycieczka do Agroturystyki ,,Kraina Dzikiej Kaczki”

25 maja 2021
IMG-20210524-WA0021

Wycieczka do Parków Łódzkich

21 marca 2021
D7E4AF07-1DA0-4E26-8919-F2A8A2CD9FF5

Tomatis

5 marca 2021
IMG-20210305-WA0031

Snoezelen

12 lutego 2021
IMG_20210520_115628

Kodowanie i Programowanie

Zadania realizowane w projekcie:

ZADANIE 1: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie indywidualnych zajęć terapeutycznych


Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 20/21
Planujemy realizację zajęć indywidualnych dla dzieci o specjalnych potrzebach:
Terapia bilateralna
Rewalidacja WZROKU
Rewalidacja SŁUCHU
Rewalidacja MOWY z ter .Tomatisa
PECS System rozwijania komunikacji z dzieckiem od rozróżniania obrazków do budowania pełnych zdań, odpowiadania na pytania oraz komentowania
Kinezyterapia
Terapia ręki
Planujemy doposażenie przedszkola w niezbędne sprzęty, pomoce i materiały do zajęć indywidualnych.
ZADANIE 2: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie terapii Biofeedback.


Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 20/21
Podstawowym celem terapii EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja czynności bioelektrycznej mózgu. Celem jest więc taka zmiana wzorca fal mózgowych, podczas prowadzonych treningów, która jest pożądana dla dziecka. Jest to terapia, w której dziecko uczy się podnosić sprawność swojego mózgu. Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Na głowie trenującego przypięta jest w odpowiednim miejscu elektroda aktywna rejestrująca fale EEG. Aktywność mózgu wpływa na parametry fal, np. stan relaksu wiąże się z dominacją fal alfa ,stan koncentracji i skupienia z dominacją fal beta natomiast podczas stresu, zdenerwowania lub strachu, mózg emituje fale o wysokich częstotliwościach.
Sesja terapeutyczna obejmuje 10 rund treningowych, 2 -3 minutowych, z krótką przerwą na relaks po każdej z nich. Czas trwania terapii ustala się indywidualnie, stosownie do istoty problemu i wieku. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien wynosić więcej niż 7-10 dni
Jak zapisać dziecko na zajęcia:
Rodzic składa wypełniony wniosek o udzielenie dziecku pomocy, w sekretariacie. Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań EEG, ewentualnie zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do tej terapii.
ZADANIE 3: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie ICT, diagnozy, terapii i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Poniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowy nauczycieli - w ramach projektu 25 n-li weźmie udział w działaniach podnoszących ich umiejętności zawodowe

ZADANIE 4: Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych poprzez wzbogacenie oferty zajęć integracyjnych dla wszystkich dzieci uczęszczających do PM206 w tym także dzieci o SPE


Zadanie polega na doposażeniu przedszkola w niezbędne sprzęty, pomoce i materiały.
Planujemy realizację zajęć dla wszystkich dzieci w roku szkolnym 2020/21:
Zajęć Improwizacji muzycznej i rytmu–5h/tyg;
Zajęć rozwijających komp kluczowe przez STEAM i LEGOEDUCATION - 5h/tyg;
Integracyjne wycieczki i rajdy połączone z terapią TUS
; Zaj. Nauki pływania dla dzieci starszych spełniających kryterium wieku, wzrostu i dostarczenia oświadczenia o zdrowiu.
ZADANIE 5: Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie zajęć terapeutycznych grupowych


W Przedszkolu w ramach projektu odbędą się w roku szkolnym 2020/21 zajęcia.: - animaloterapii
- terapii metodą Snoezelen
- zajęcia praktycznego działania zgodnie z metodą TUS (kulinarne, konstrukcyjne., ogrodnicze)
- Trening Umiejętności Szkolnych (TUSz)
- terapii odruchów wg S.Goddard.

ZADANIE 6: Przekształcenie pomieszczenia magazynowego na profesjonalną salę do zajęć Integracji Sensorycznej oraz zajęć psychoruchowych


Realizacja zadania polegać będzie na:
Odnowie pomieszczenia magazynowego: naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia; Malowanie i naprawa ścian; Montaż drzwi, wykonanie osłon na rury i kaloryfery; oraz ścianki dzielącej część techniczną SP od części terap. OWP. Zerwanie starej wykładziny, wykonanie wylewki pod wykładzinę, montaż wykładziny Gerflor (odpornej na poślizg), zgrzewanie na gorąco. Zakup pomocy i materiałów, dzięki którym możliwe jest usprawnianie i przywracanie równowagi w rozwoju różnych sfer psychofizycznych. Realizacja zajęć ruchowych, psychoruchowych, zajęć Integracji Sensorycznej i kinezyterapii w nowej sali .