Loga połączone

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym, jest jednym z realizatorów wsparcia Unicef uzyskanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi .

Głównym jego celem jest
uzyskanie wsparcia decydentów oraz innych podmiotów dla sprawy dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, które uciekły przed wojną na Ukrainie i osób najbardziej narażonych.
Komunikujemy nie tylko po to, by promować i pomagać w realizacji celów programu UNICEF Polska, ale również, by działać na rzecz praw dzieci w Polsce..

W realizacji tego programu skupimy się na następujących zadaniach:


2.1. Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ ponadpodstawowego
2.6. Wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zwiększenia dostępu do nauki
2.13. Zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców
2.17. Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców
3.9. Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców
dz UK

Zobacz co jeszcze udało się zrobić dzięki wsparciu UNICEF w naszym mieście.

12 października 2022
UNICEF_PL_jpg

Wsparcie UNICEF

Skip to content