Travelling Projects - a Journey to Future Competences

Erasmus+

„Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości”W okresie 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. realizowany przez nasze przedszkole będzie projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Edukacja Szkolna, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 24 345,00 Euro. Liderem projektu jest PM 206
Projekt realizowany jest przez 9 partnerów:
1. Przedszkole Miejskie Nr 206 Polska Łódź
2. Istituto Comprensivo Anzio 3 Włochy Anzio (RM)
3. Daugavpils city 11 Preschool Educational Institution Łotwa Daugavpils
4. 4th kindergarten of N. Ionia Grecja Volos
5. Mahmutlar 50.yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu Turcja Alanya
6. Gradinita Program Prelungit "Perlutele marii" Rumunia Constanta
7. Agrupamento de Escolas de Fajões Portugalia Oliveira de Azeméis
8. Jurbarko "Azuoliuko" scholl Litwa Jurbarkas
9. Kindergarten Bratya Grimm Bułgaria Shumen

CEL PROJEKTU

Rozwój kluczowych kompetencji przyszłości w czasie trwania projektu, gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów; W ramach projektu będziemy: - porównywać metody nauczania w krajach europejskich i wdrażać metodę małych projektów; - prowadzić warsztaty dla dzieci, zajęcia edukacyjne i projekty, tworzyć program i katalog dobrych praktyk przy zastosowaniu TIK prezentować je społeczności międzynarodowej - rozwijać umiejętność materiałów metodologicznych dla edukacji twórczej i dwujęzycznej (CLIL); - polepszać znajomość języków obcych oraz udoskonalać umiejętności zawodowe n-li i ich motywację dla dalszego rozwoju w edukacji twórczej i dwujęzycznej; - promować bliską współpracę w ramach i pomiędzy regionalnymi instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi społeczności międzynarodowej projektu

Cele szczegółowe projektu koncentrują się na: 1. Wzmacnianiu profesjonalnego profilu nauczyciela przyszłości w zakresie metod/technik i form pracy z dzieckiem służącym rozwijaniu kompetencji kluczowych poprzez pracę projektami. 2. Rozwijaniu „umiejętności dla przyszłości” – świadome samodzielne rozumowanie i podejmowanie decyzji, praca zespołowa, relacje interpersonalne, kształtowanie poczucia własnej wartości, umiejętności praktyczne w tym językowe i technologiczne, umiejętność rozwiązywania problemów. 3. Wykorzystywaniu technologii ICT w materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. 4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród nauczycieli i uczniów 5. Realizowanie edukacji dwujęzycznej z zastosowaniem elementów metodologii CLIL 6. Podniesienia świadomości i umiejętności rodziców w kwestii wspierania harmonijnego rozwoju dziecka i jego „umiejętności dla przyszłości” 7. Promowaniu współpracy międzynarodowej (internacjonalizacja)
Praca dzieci w projekcie
Praca dzieci oparta jest o niespodziankę jaką przywożą ze szkolenia nauczyciele.
Jest to "Podróżujące pudełko"
Pudełko niewielkich rozmiarów , zawierające niespodziankę - temat do wspólnych rozważań, ćwiczeń i zadań jakie stawiane są dzieciom do wykonania. Temat pudełka jest zawsze wstępem do zabawy w kogoś lub coś. Poczatkiem projektu, który wspólnie odkrywają i który pod okiem nauczyciela mogą dalej realizować. Takie działanie może być wstępem do realizacji aktywności edukacyjnej, treści programowych zaplanowanych przez nauczyciela.

Zobacz opracowane przez nauczycieli publikacje