logo math2a
Projekt „Matematyka - zabawa, edukacja, komunikacja” w ramach współpracy szkół programu Erasmus+ akcji KA2, jest realizowany od 01.11.2019r. do 31.10.2021r.
Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi jest koordynatorem tego międzynarodowego zadania w którym udział bierze 6 partnerów z Polski, Włoch, Portugalii, Bułgarii, Cypru i Estonii.
Podejmując współpracę szkół chcemy uczyć aktywnego obywatelstwa, podnosić umiejętności i kompetencje kluczowe zarówno dzieci jak i nauczycieli.
Dwujęzyczne działania przy realizacji edukacji matematycznej w szkołach i przedszkolach, przy zastosowaniu narzędzi STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) w tym najnowszych technologii pozwolą kształtować, uczestnikom i ich podopiecznym, kompetencje niezbędne dla procesu uczenia się przez całe życie.
mapa projektu
realizatorzy projektu
Mathematics_publication_okładka
Wypracowana w projekcie publikacja metodyczna
Skip to content