eTwinning

to społeczność szkół, przedszkoli, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.
Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne.
Program istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.
Nasze przedszkole aktywnie bierze udział w projektach eTwinning od 2016 roku, zrealizowało wiele projektów. Obecnie może pochwalić się zdobytymi odznakami jakości za trzy projekty.

NAGRODZONE PROJEKTY:

KOJ 2019r

. "Traveling Projects - a Journey to Future Competences: - nauczyciel prowadzący projekt: Agnieszka Kucharska

KOJ 2019r.

"Firefighter and Lifeguard in one person" nauczyciel prowadzący projekt: Judyta Steglińska

EOJ 2017r.

"Echangeons notre meilleure recette pour créer un livre de cuisine européenne (Let\\\'s swap our best recipe to create an european\\\' recipes book) nauczyciel prowadzący projekt: Agnieszka Unczur-Tracińska

Projekt I – Let's swap our best recipe to create an european' recipes book

-

Europejska książka kucharska z najlepszymi przepisami.

Grupa Kotów podczas realizacji Miedzynarodowego Projektu, przygotowywała potrawy z różnych regionów świata. Dzieci ubrane w stroje kucharzy uczyły się kolejnego dodawania składników, tak aby powstały przepyszne ciasta oraz przekąski regionalne wszystkich partnerów projektu. Nasze dzielne Koty myły, obierały, kroiły oraz dodawały produkty niezbędne do powstania min. Papryk nadziewanych mięsem mielonym, które po upieczeniu zostały poddane fachowej ocenie wymagających jurorów czyli naszych dzieci.

Projekt II - Zielony Parapet

Krasnale oraz Tygrysy podczas realizacji zagranicznego projektu " Green Windowsill" miały do wykonania wiele zadań, które zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie. Dzieci z obu grup samodzielnie wymyśliły w czym będą wysiewać nasionka, z których później wyrosną zioła do naszych grupowych kącików przyrodniczych. Rezultatem wykonywanych prac były pięknie ozdobione doniczki, do których dzieci wsypywały nasiona bazylii, pietruszki, oregano, rozmarynu czy majeranku.Podczas zajęć prowadzonych przez nauczycielki obu grup mgr Natalię Czerwiec i mgr Judytę Steglińską dzieci zaznajomiły się jak dbać o to, aby ich roślinki wyrosły piękne i zdrowe.
„Zielony Parapet” tak nazywała się projekt realizowany od marca do maja 2017r.

Projekt III - Wędrujące Pudełka - Travelling box

Kolejnym projektem realizowanym przez nasze przedszkole jest projekt o nazwie Wędrujące Pudełka, ma on także swój międzynarodowy odpowiednik Travelling box. Za realizację tego przedsięwziecia odpowiedzialne są mgr Judyta Steglińska i mgr Anna Markowska. W projekcie biorą udział pudełka przygotowane przez dzieci oraz nauczycielki ze wielu miast Polski oraz państw Unii Europejskiej min. Rumunii i Portugalii. W pudełkach " zamknięte" są pomoce dydaktyczne służące do przeprowadzenia zajęć z różnych dziedzin: matematyki, teatru, języków obcych.
Dzieci wykonujące zadania " zamknięte" w pudełkach.

Projekt IV - Pyza na polskich drogach

Pyza na polskich dróżkach to projekt, do którego zgłosiliśmy się w październiku tego roku. Dzieci z różnych województw naszego kraju odwiedzi Pyza, która bardzo lubi podrózować i zdobywać wszelkie informacje dotyczące odwiedzających przez nią mast. Dzieci z naszego przedszkola z pewnością zainteresują nową koleżankę - Pyzę ciekawostkami oraz pięknymi widokami naszego miasta.

Projekt V - Akademia Badacza


Jest to cykl zajęć mający na celu rozwijanie zainteresowań zjawiskami fizycznymi, chemicznymi oraz zachęcanie do poznawania świata. Uczestnicy Akademii poznają świat za pomocą wszystkich zmysłów wzroku, dotyku, smaku i węchu. Dzieci będą doświadczać i badać wiele zjawisk m.in. poznają różnicę między stanami skupienia, eksperymentują z wodą, powietrzem, poznają zabawy z barwami, będą sami tworzyć wulkany czy sztuczny śnieg. W trakcie eksperymentowania nasi laboranci będą korzystać z różnego rodzaju sprzętu kuchennego dostępnego w domu, dzięki czemu nazwy takie jak, moździerz, miarka, szczypce, pęsety nie będą im obce. A samo posługiwanie się takim sprzętem jest świetnym ćwiczeniem dla małych rączek.
Dzięki doświadczaniu i eksperymentowaniu dzieci rozwiną umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków. Niejednokrotnie aby osiągnąć cel dzieci będą musiały współdziałać w grupie, słuchać się wzajemnie i podejmować razem decyzje. Pyza na polskich dróżkach to projekt, do którego zgłosiliśmy się w październiku tego roku. Dzieci z różnych województw naszego kraju odwiedzi Pyza, która bardzo lubi podrózować i zdobywać wszelkie informacje dotyczące odwiedzających przez nią mast. Dzieci z naszego przedszkola z pewnością zainteresują nową koleżankę - Pyzę ciekawostkami oraz pięknymi widokami naszego miasta.

Projekt VI - O zdrowie dbamy i sport uprawiamy

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Projekt ma na celu utrwalić wśród dzieci przyzwyczajenia i nawyki, które będą decydowały o jego późniejszym stylu życia.

CELE
• edukowanie dzieci w zakresie racjonalnego modelu żywienia,
• wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
• kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów żywieniowych,
• propagowanie aktywnego trybu życia,
• rozwój inteligencji wielorakich u dzieci,

SPODZIEWANE REZULTATY
• wzrost umiejętności społecznych wśród dzieci,
• kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia,
• współpraca ogólnopolska,
• przykład dobrych praktyk,
• materiały elektroniczne: chaty, materiały na TwinSpace, prezentacje multimedialne, filmiki, itp.
• poprawa umiejętności w zakresie TIK,
• włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjno- ruchowymi

Projekt VII - Firefighter and lifeguard in one person.

Strażak i Ratownik to projekt edukacyjny realizowany od lutego 2018r do maja 2018r, skierowany jest do dzieci w wieku 3-12 lat. Projekt ma na celu kształcenie u dzieci postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych, naukę zasad udzielania pierwszej pomocy w trakcie wypadku, naukę zasad bezpieczeństwa podczas zmieniających się warunków atmosferycznych oraz postępowania w trakcie wystąpienia pożaru. W trakcie trwania projektu dzieci poznają na czym polega praca strażaka, gdyż nie jest to tylko gaszenie pożarów, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, którym strażacy posługują się podczas swojej pracy. Dzieci dowiedzą się także na czym polega praca ratownika medycznego, który pokaże dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy.

CELE
Rozwijanie świadomości dzieci dotyczących zagrożeń związanych z: utratą zdrowia, zmianą warunków atmosferycznych czy wystąpienia pożaru.
- Doskonalenie umiejętności powiadamiania służb ratowniczych o występujących zagrożeniach.
- Wzbogacenie słownictwa związanego z zawodem strażaka oraz ratownika medycznego.
Cele Szczegółowe
Dziecko:
- Uczestniczy w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczy techniki masażu pośredniego serca.
- Wymienia do czego służy sprzęt ratowniczo - gaśniczy, sprzęt, którym posługuje się ratownik medyczny.
- Podczas odgrywanych scenek, w prawidłowy sposób powiadamia o występującym zagrożeniu.
- Odpowiada na pytania dotyczące obejrzanej prezentacji multimedialnej czy filmu.