Bilingual education: a step ahead

Erasmus+

W latach 2014 - 2016 Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi zrealizowało projekt pt „Bilingual education: a step ahead” w ramach programu ERASMUS+ (akcja 2. „Partnerstwa strategiczne”) . Projekt opierał się na kształceniu dwujęzycznym poprzez stosowanie metodyki CLIL. Wzmacnialiśmy kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli oraz rozwijaliśmy ich umiejętności językowe.
Nauczyciele z czterech państw Polski, Grecji, Rumunii i Turcji pracując w projekcie:
- Porównywali metody nauczania
- Wypracowali programy nauczania wraz z przewodnikami metodycznymi oraz katalog dobrych praktyk, który można obejrzeć poniżej
- Tworzyli i publikowali scenariusze i plany lekcji w dziedzinie sztuki, muzyki, przyrody, wf, matematyki
- Rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne;
- Podejmowali współpracę pomiędzy różnorodnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi

Migawki z działań projektowych:


Zobacz opracowane przez nauczycieli publikacje