Rewalidacja mowy z wykorzystaniem metody Tomatisa

1an
Zajęcia animaloterapii
10 listopada 2020
11_11
Życzymy rodzinnego Święta Niepodległości
10 listopada 2020

Rewalidacja mowy z wykorzystaniem metody Tomatisa

5t

metoda Tomatisa

Z projektu "Otuleni wsparciem osiągamy sukcesy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w przedszkolu odbywa się rewalidacja mowy z wykorzystaniem metody Tomatisa.
Ucho jest źródłem ludzkiej siły i dynamiki. Poprzez odbywające w trakcie słuchania ładowanie impulsami nerwowymi, przyczynia się do rozbudzenia i "otwarcia" mózgu. W konsekwencji daje człowiekowi energię, siłę przezwyciężania agresji i wytrzymałość niwelującą zmęczenie. Sprawne ucho zapewnia prawidłowe funkcjonowanie, motywuje do działania, podtrzymuje indywidualne umiejętności życiowe, wspiera silną wolę oraz poczucie obowiązku. Wszystkie wyżej wymienione elementy leżą u podstaw szczęśliwego życia.
Trening audio-psycho-fonologiczny (wg metody A. Tomatisa) przywraca błonie bębenkowej stan, który pozwala odbierać dźwięki o wysokich częstotliwościach, a tym samym zmienia jakość życia. Przedszkole ze środków projektowych w 2020r. wzbogaciło się o profesjonalny sprzęt do tej terapii z tzw elektronicznym uchem.
Elektroniczne ucho, poprzez bezpośrednie oddziaływanie na korę mózgową, powoduje jej budzenie się i ożywanie. Harmonizacja i spójność krzywych słuchu pozwala w 100%b wykorzystać własne możliwości.
Metoda Tomatisa opiera się na szeregu przesłanek dotyczących rozwoju człowieka, sposobu przetwarzania informacji oraz umiejętności komunikowania i uczenia się. Dyscyplina nauki zajmująca się "Efektem Tomatisa" leży na pograniczu różnych nauk humanistycznych. Jej niezwykłe bogactwo polega na umiejętności łączenia wielu dyscyplin w jedną całość. Dzięki temu na całym świecie osoby stosujące Metodę Tomatisa, a ich liczba stale wzrasta od końca lat siedemdziesiątych, są przede wszystkim specjalistami w swoich dziedzinach.