illustration of education object on back to school background
zdalne nauczanie od czerwca
28 maja 2020
I Miejsce
Wyniki konkursu plastycznego „Co to jest szczęście”
20 czerwca 2020

Dyżur wakacyjny

dyzur

Szanowni Państwo

Do przedszkola na okres wakacji rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom, mogą zapisać swoje dziecko do przedszkola, do którego w chwili obecnej dziecko uczęszcza.
Prosimy wziąć pod uwagę istniejące zagrożenia i mieć świadomość możliwości zarażenia się dzieci, pozostałych domowników, pracowników w przedszkolu i innych dzieci wirusem COVID-19 i rozważyć czy naprawdę istnieje konieczność przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Dzieci uczęszczające obecnie mają zagwarantowane miejsca tylko do końca czerwca, na miesiące wakacyjne trzeba wypełnić nową deklarację.
Zgłosić dziecko na okres wakacyjny do przedszkola należy do 19 czerwca 2020 r. poprzez wypełnienie i nadesłanie skanu deklaracji zamieszczonej poniżej pocztą internetową za poświadczeniem odbioru


W czasie wakacji przedszkole pracować będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Prosimy o przemyślenie na jaki okres chcą zapisać Państwo swoje dziecko do przedszkola na wakacje i zaznaczyć odpowiednie tygodnie na deklaracji, gdyż placówka ma ograniczoną ilość miejsc. Rekrutacja do grup prowadzona będzie ze względu na zaznaczone kryteria oraz godziny pracy oddziałów, które zostaną uruchomione.
O zakwalifikowaniu się dziecka do grup wakacyjnych zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub meilowo.