Zalecenia Inspekcji Sanitarnej

received_506666693372109
W Karnawale czas na Bale
19 lutego 2020
zawieszenie
Zawieszenie zajęć w Przedszkolu
11 marca 2020

Zalecenia Inspekcji Sanitarnej

Rysunek1

Szanowni Rodzice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku z sytuacją występowania podwyższonego ryzyka zakażenia wirusowego prosi o:
- pozostawienie zainfekowanych dzieci w domu,
- uwrażliwienie dzieci na zachowanie higieny osobistej i częste mycie rąk.
Jednocześnie informujemy, iż przedszkole jak i personel obsługowy, stara się codziennie zapewnić ład i porządek na terenie placówki. Jest dobrze zaopatrzone w środki higieniczne i dezynfekcyjne.
Nauczyciele zwracają uwagę na staranne i częste mycie rąk.
Chore dzieci z temperaturą są zawsze odsyłane do domu!
Przypominamy również, iż przedszkole nie może podawać dzieciom leków i nie posiada w apteczkach, środków obniżających temperaturę.