IMG_20200921_134451
Zajęcia LEGOeducation
12 października 2020
illustration of education object on back to school background
Zdalne nauczanie w roku szk. 2020/21
19 października 2020

Tyfloterapia

IMAG0102

Zajęcia rewalidacji wzroku

Tyflopedagogika jest działem pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i nauczaniem konkretnej grupy osób, a mianowicie dzieci z wadą wzroku.
Na zajęciach tyfloterapeutycznych prowadzonych przez panią Paulinę,
dzieci ćwiczyły umiejętność spostrzegania figury i tła oraz orientacji w przestrzeni.
A przy okazji świetnie bawiły się kolorami. Fajny ten nasz projekt. .