Zebranie dla rodziców nowych dzieci

IMG_20210630_095147
Dzień Szczęściarza
30 czerwca 2021
witamyPM206
Zaczynamy nowy rok szkolny
28 sierpnia 2021

Zebranie dla rodziców nowych dzieci

informacje

Uwaga Rodzice

Zebranie dla Rodziców NOWYCH dzieci odbędzie się 30.08.21r. o godz. 16:00Prosimy w tym dniu przynieść do przedszkola wszystkie dokumenty rekrutacyjne

(te których scany załączali Państwo w systemie naboru do przedszkola).


Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji o zasadach korzystania z usług świadczonych przez przedszkole do 30 sierpnia br ale nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli obowiązek ten nie zostanie zrealizowany do 10 września 2021 r. a przedszkole nie zostanie poinformowane na piśmie o przyczynie tej sytuacji, dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków.


Jednorazową opłatę 30 zł na kartę do czytnika sprawdzającego obecność dzieci prosimy wpłacać do 15.08.21r. na konto Rady Rodziców:

06 1560 0013 2746 6765 6000 0001


Prosimy o zapoznanie się z informatorem znajdującym się poniżej.