Informacje dla NOWYCH dzieci i rodziców

182815985_3302151120011387_6150407641838615718_n
Europejski Dzień Sportu
7 maja 2021
IMG_20210510_113621
Wiosna w ogródkach
11 maja 2021

Informacje dla NOWYCH dzieci i rodziców

informacje

Informacje dla rodziców

UWAGA RODZICE

DZIECI KTÓRE UCZĘSZCZAĆ BĘDĄ DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 206 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022!!!

Zebranie dla Rodziców NOWYCH dzieci odbędzie się 30.08.21r. o godz. 16:00Prosimy w tym dniu przynieść do przedszkola wszystkie dokumenty rekrutacyjne (te których scany załączali Państwo w systemie naboru do przedszkola).


Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji o zasadach korzystania z usług świadczonych przez przedszkole do 30 sierpnia br ale nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli obowiązek ten nie zostanie zrealizowany do 10 września 2021 r. a przedszkole nie zostanie poinformowane na piśmie o przyczynie tej sytuacji, dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków.


Jednorazową opłatę 30 zł na kartę do czytnika sprawdzającego obecność dzieci prosimy wpłacać do 15.08.21r. na konto Rady Rodziców:

06 1560 0013 2746 6765 6000 0001

Poniżej znajduje się link do ANKIETY na podstawie której kwalifikujemy dzieci do poszczególnych oddziałów .
PROSIMY o wypełnienie ankiety do 15 czerwca br.