Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola od dnia 12.10.2020r.

3
Wycieczka do Krainy Dzikiej Kaczki
8 października 2020
IMG_20200921_134451
Zajęcia LEGOeducation
12 października 2020

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola od dnia 12.10.2020r.

grafika covid

Szanowni Państwo
W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju, zmianie ulegają zasady funkcjonowania przedszkola w związku z covid.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do następujacej procedury:

1.

Zmienia się godziny otwarcia przedszkola: 06.00 – 16.45.


Prosimy, aby dzieci korzystały z opieki przedszkola w godzinach pracy grup do których uczęszczają. tj:
Grupa I KOTY pracuje w godzinach 6.30-16.00
Grupa II BIEDRONKI pracuje w godzinach 7.00-16.30
Grupa III PSZCZÓŁKI pracuje w godzinach 7.30-16.30
Grupa IV SMERFY pracuje w godzinach 6.15-16.00
Grupa V TYGRYSY pracuje w godzinach 7.30-16.30
Grupa VI KRASNALE pracuje w godzinach 7.30-16.30
Grupa VII JEŻYKI pracuje w godzinach 7.00-16.30
Grupa VIII NIEDŹWIADKI pracuje w godzinach 7.00-16.45
Grupa IX MOTYLE pracuje w godzinach 7.00-16.45
Grupa X MYSZKI pracuje w godzinach 7.30-16.30

2.

Zasady przebywania rodziców i interesantów na terenie przedszkola:


a) Rodzice nie mają wstępu do przedszkola – rozstają się z dzieckiem przy drzwiach w przedsionku, pracownik dyżurujący w szatni mierzy dziecku temperaturę, wprowadza dziecko do szatni, odbija kartę i pomaga w przebraniu się dziecka. Odbierając rodzice, wywołują dziecko domofonem (dezynfekując ręce i mając założoną maseczkę) lub prosząc pracownika o wywołanie dziecka, oczekują na dziecko na zewnątrz placówki. Pracownicy pomagają w ubieraniu się dzieciom i odprowadzają dziecko do drzwi po drodze odbijając kartę.
b) Rodzice dzieci mało samodzielnych, mogą pojedynczo wprowadzać dzieci do przedsionka budynku, pomagać się przebrać, ale muszą uwzględnić możliwość oczekiwania w kolejce do wejścia. Analogicznie przy odbieraniu dzieci.
c) W żadnym przypadku rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Nauczyciele, sekretariat, pracownicy administracyjni i dyrektor przedszkola udzielają konsultacji i przyjmują interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (e-mail, lub telefon). W przypadku trudności z kontaktem prosimy wysyłać e-maile nauczyciele będą oddzwaniać na telefon podany przez państwa do kontaktu.
d) Osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola są bezwzględnie zobowiązane mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekować dłonie. Muszą także wpisać się na listę osób wchodzących do placówki.
e) Na teren przedszkola nie mogą wchodzić osoby chore i osoby przebywające na kwarantannie.

3.

Zasady przebywania dzieci w przedszkolu


a) Dzieci do przedszkola przyprowadzane są bezwzględnie zdrowe, bez objawów chorobowych.
b) W przypadku niepokojących objawów nauczyciel mierzy dziecku temperaturę, o swoich obserwacjach powiadamia rodziców, którzy są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. W przypadku braku kontaktu z rodzicami ( nieaktualne numery, nieodbieranie telefonu itp.) wzywane będzie pogotowie.
c) Dziecko z niepokojącymi objawami będzie odizolowane od pozostałych dzieci w izolatorium .
d) W przedszkolu nie podajemy żadnych leków i nie stosujemy zabiegów medycznych.
e) Dziecko nie może być przyprowadzane do przedszkola codziennie w tym samym ubraniu- codzienne pranie odzieży . Odzież musi być wygodna i pozwalać dziecku na samodzielność ( pantofle na rzepy, gumki, z usztywnioną piętą i zabezpieczonymi paluszkami, koszulki i bluzy luźne, bez dużej ilości guzików, spodenki, spódniczki, getry najlepiej z gumką)

4.

Zasady przebywania pracowników w przedszkolu


a) Pracownicy do przedszkola przychodzą bezwzględnie zdrowi i przechodzą przez strefę szatni w maseczce.
b) Po wpisaniu się na listę obecności, mierzą swoją temperaturę i potwierdzają ten fakt w kontrolce.

5.

Wydzielone w przedszkolu strefy i zasady zachowania się w nich i dezynfekcji


a) Strefa szatni
• Szatnia jest strefą ryzyka wszystkie osoby w niej przebywające i przez nią przechodzące (także pracownicy przedszkola) muszą mieć założoną maseczkę. Strefa szatni jest odkażana za pomocą parownic w godzinach 9.30- 10.00 oraz 16.45-17.00
• Każde dziecko przynosi do przedszkola pantofle na zmianę oraz zapasową odzież ( majtki, spodnie, koszulka, skarpetki)- które pozostawia w szafce w szatni. Odzież powinna być podpisana.
b) Sale dydaktyczne i gabinety terapeutyczne
• Sale grup są dezynfekowane zawsze w godzinach kończenia pracy oddziału oraz w czasie wyjścia dzieci do ogrodu lub na salę zabaw na poziomie -1. • Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji użytkowanych przedmiotów w Sali przedszkolnej do dyspozycji dzieci pozostaje ograniczona liczba zabawek i pomocy dydaktycznych.
• Sprzęty w salach dydaktycznych i gabinetach terapeutycznych są dezynfekowane za pomocą parownic oraz w ogrodzie za pomocą środków płynnych minimum 2 razy dziennie.
• Pomieszczenia są wietrzone.

c) Strefa kuchni
• Posiłki są spożywane w salach zajęć.
• Naczynia są każdorazowo wyparzane, stoły dezynfekowane.
• Pracownikom nieuprawnionym wstęp na kuchnię zabroniony, każda osoba nieuprawniona wchodząca do kuchni odnotowuje wpis na kontrolce

d) strefa pobierania posiłków i zmywalnia
• W czasie pobierania posiłków dla dzieci pracownicy przebywają w odzieży ochronnej i maseczkach.

e) Strefa holu i pozostałych ciągów komunikacyjnych dostępnych dzieciom
• Konieczne jest zachowywanie dystansu społecznego
f) Strefa łazienek przedszkolnych
• Dzieci do łazienek wychodzą zawsze pod opieką osoby dorosłej
• W łazience może przebywać tylko jedna grupa dzieci na raz
• Woźne każdorazowo muszą zdezynfekować toalety po grupie dzieci za którą są odpowiedzialne.


Procedurę wprowadzono w dniu 12.10.2020r. ze skutkiem natychmiastowym.