Warsztaty praktycznego działania

IMG_1152
Złota Polska Jesień
6 listopada 2020
1an
Zajęcia animaloterapii
10 listopada 2020

Warsztaty praktycznego działania

IMG_20201006_121758

Zajęcia projektowe - Trening Umiejętności Społecznych TUS

Na zajęciach terapeutycznych z praktycznego działania (TUS) dzieci się nie nudzą. W jednym tygodniu działają w ogrodzie, w drugim majsterkują jeszcze w innym samodzielnie gotują. .
Zajęcia, na których dzieci uczą się wspólnego działania w grupie rówieśniczej, przygotowują je do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
. Dzięki temu możemy określić kompetencje społeczne czyli zdolność do tworzenia i utrzymywania relacji z innymi ludźmi oraz nadawania im określonych wartości. Samo posiadanie tych kompetencji nie gwarantuje jednak umiejętności przełożenia ich na codzienne życie i zachowanie. Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne w relacjach w grupie rówieśniczej. Każda sytuacja w której drugi nauczyciel jest obserwatorem relacji grupowych, jest możliwością do doskonalenia tych umiejętności.