Trening Umiejętności Komunikacyjnych

received_622970859230580 — kopia
Dzień Kropki
15 września 2022
IMG_20220913_125820
Glottodydaktyka
15 września 2022

Trening Umiejętności Komunikacyjnych

received_536814861580897

Zajęcia Terapeutyczne

W ramach Projektu Podróże Poza Horyzont, prowadzone są zajęcia ,,Trening Umiejętności Komunikacyjnych" Zajęcia te, mają na celu rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi. Dzieci poznają zagadnienia związane z różnymi aspektami mowy, w tym komunikacji językowej, świadomości leksykalnej i fonologicznej. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak nawiązywać i podtrzymywać rozmowę, wyrażać swoje prośby i potrzeby za pomocą prostych komunikatów werbalnych. W trakcie zajęć dzieci doskonalą umiejętność prowadzenia rozmowy, wzbogacają słownictwo, są zachęcane do tworzenia samodzielnych wypowiedzi podczas sytuacji zarówno zadaniowych jak i zabawowych.
Skip to content