podziękowanie
Akcja Charytatywna
12 marca 2021
Ostatnio zaktualizowane7
Dni otwarte online
23 marca 2021

Tomatis

D7E4AF07-1DA0-4E26-8919-F2A8A2CD9FF5

Terapia Metodą Tomatisa


Metoda Tomatisa, jest to metoda treningu słuchowego, którym głównym celem jest wspieranie funkcji słuchowej dziecka. Zajęcia te, znacząco poprawiają zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze, poprawia kreatywność oraz koncentrację. Zajęcia prowadzone Metodą Tomatisa wspomagają leczenie u dzieci dysleksji, zaburzeń koncentracji, mowy (np. jąkanie, wady wymowy), głosu (np. chrypka dziecięca), a nawet słabą przyswajalność języków obcych.