6
Trening Umiejętności Społecznych
8 stycznia 2019
IMG_20190124_130709
Koncert Muzyczny
25 stycznia 2019

Sala Doświadczania Świata

sala1

Powstała nowa sala terapeutyczna metodą snoezelen

Terapia Snoezelen to terapia "Oglądania dmuchawców na łace", tak mówią o niej niektórzy specjaliści.
Są wśród nas osoby, które nie są w stanie doświadczyć świata i siebie.
Może to być wynik niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, choroby, nerwicy, schorzenia czy urazu.
Duża ilość bodźców poza Salą dla takich osób oznacza chaos, którego nie potrafią uporządkować.
Sala Doświadczania Świata, która ruszyła w naszym przedszkolu, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, pozwala dzieciom z podobnymi problemami, doświadczyć siebie w taki sposób, jaki poza Salą nie jest dla nich możliwy.
Zmysły są tu angażowane w głębokości, a nie w szerokości. Dzięki temu uczestnik zajęć, może zajmować się tylko jednym wybranym przez siebie zmysłem, bez konieczności skupiania się na pozostałych.
W Salach Doświadczania Świata bodźce są rozpraszane tak, żeby były możliwe do odbioru przez osoby z różnego rodzaju deficytami. Następuje wtedy jednocześnie proces aktywizacji i wyciszania, co prowadzi do harmonizacji odbioru wszystkich bodźców. Jest to stan niemyślenia, niewykonywania zadań, tylko bycia i odczuwania.