Praca w reżimie sanitarnym od 29.03.2021r.

Ostatnio zaktualizowane7
Dni otwarte online
23 marca 2021
received_458900381899227
Wielkanoc w przedszkolu
28 marca 2021

Praca w reżimie sanitarnym od 29.03.2021r.

zawieszenie

Szanowni Państwo

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola od poniedziałku 29.03.2021r.

W związku z informacją o zamknięciu od poniedziałku przedszkoli, informujemy:

- W piątek 26.03.21r. odbędzie się wielkanocne śniadanie i szukanie jajek w ogrodzie (także dla dzieci nieobecnych przygotowano drobne wielkanocne niespodzianki, bardzo prosimy o odebranie ich z przedszkola do 31.03.br w godzinach pracy placówki)

- Od poniedziałku prowadzona będzie edukacja zdalna na podletach/ stronach grupowych - prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych przez nauczycielki.

- W szatni do odbioru będą książki pomocnicze, z których dzieci korzystają w grupach (przydatne będą do edukacji zdalnej).

- w przedszkolu uruchomiona zostanie grupa dla dzieci pracowników służb medycznych i pracowników realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym prosimy rodziców, którzy bedą potrzebowali takiej opieki o wypełnienie ankiety (do soboty), której link znajduje się poniżej oraz dostarczenie do przedszkola najpóźniej do poniedziałku, oświadczeń znajdujących się do pobrania na stronie internetowej przedszkola.
Rodzice przyprowadzający dziecko, składają oświadczenie (w załaczniku) przekazując je pracownikowi dyżurującemu w szatni.