Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

prawa dziecka
20 Listopada ubieramy się na niebiesko
18 listopada 2019
2
Leśne poszukiwania Mikołaja
6 grudnia 2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

IMG_20191120_132608

Znamy Swoje Prawa

W dniu 20 Listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Z tej ważnej okazji Panie Nauczycielki przeprowadziły z dziećmi zajęcia, na których szczegółowo zostały omówione prawa dzieci.
Po odbyciu się zajęć dydaktycznych dzieci zostały zaproszone na salę ruchową, na której odbyły się wspólne zabawy integrujące naszą społeczność przedszkolną, a Pani Paulina i Pani Iza omówiły przygotowaną prezentację multimedialną, na podstawie której dzieci odpowiadały na zadawane im pytania.