20190527_102816
Widzę i Wiem – zabawy Jeżyków i Hula Hop Pszczółek
27 maja 2019
IMG_20190522_122026
Kałuże małe i duże i Zabawy zmysłowe
3 czerwca 2019

Dzień Dziecka

20190531_110500

Kolorowo i wesolo

Dzień Dziecka pod hasłem " Kolorowo i Wesoło".
Na Ogrodzie przedszkolnym odbyły się zabawy ruchowe z chustą animacyjną, rzut do celu kolorowymi krążkami, gra w kręgle, zabawa w strażników ulicy doskonaląca umiejętności przestrzegania zasad ruchu ulicznego.
Wszystkie Dzieci były zadowolone i chętnie brały udział w przygotowanych zabawach.