D7E4AF07-1DA0-4E26-8919-F2A8A2CD9FF5
Tomatis
21 marca 2021
zawieszenie
Praca w reżimie sanitarnym od 29.03.2021r.
26 marca 2021

Dni otwarte online

Ostatnio zaktualizowane7

Podczas dni otwartych:

Przedstawimy naszą koncepcję edukacyjną zaczynającą się od dnia przekroczenia progu przedszkola a kończącą na osiągnięciu dojrzałości szkolnej dziecka
Omówimy ofertę edukacyjno-wychowawczą naszego przedszkola
Wyjaśnimy, dlaczego kładziemy duży nacisk na nauczanie umiejętności kluczowych
Zaprezentujemy możliwości uczestnictwa w ciekawych zajęciach dodatkowych proponowanych w ramach projektów
Zaprezentujemy zaplecze dydaktyczne przedszkola: sale dydaktyczne, gabinety terapeutyczne, sale ruchowe, pomoce dydaktyczne i multimedialne, plac zabaw i teren ogrodu.
Omówimy zasady rekrutacji

Program Dni Otwartych

05.04.2022 - Spotkanie z Panią Dyrektor oraz z nauczycielem grupy VIII w roku szkolnym 22/23 grupy maluchów
Spotkanie planowane jest od godziny 11:00 do 12:00
Na spotkaniu przedstawimy przedszkole, porozmawiamy o ofercie zajęć na nowy rok szkolny, realizowanych projektach i programach o tym jak przygotować dziecko do przekroczenia progu naszej placówki i możliwościach adaptacyjnych w czasach pandemii. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.
05.04.2022 - Spotkanie z nauczycielami grup integracyjnych oraz ze specjalistami : logopedą, psychologiem, terapeutą SI .
Spotkanie odbędzie się w godzinach 12:00 do 12:30
12.00 - 12.30 specjaliści: logopeda, psycholog, terapeuta SI Na spotkaniu przedstawimy ofertę grup integracyjnych oraz prowadzone formy wsparcia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, porozmawiamy o ofercie zajęć terapeutycznych na nowy rok szkolny, o tym jak przygotować dziecko z niepełnosprawnościami do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej i jakie formy wsparcia oferujemy rodzicom dzieci. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.
08.04.2022 - Spotkanie z Dyrektorem oraz z nauczycielami grup integracyjnych do których w roku szkolnym 22/23 trafiają maluszki
Spotkanie planowane jest od godziny 14:00 do 14:30
Na spotkaniu przedstawimy przedszkole, porozmawiamy o ofercie zajęć na nowy rok szkolny, realizowanych projektach i programach o tym jak przygotować dziecko do przekroczenia progu naszej placówki i możliwościach adaptacyjnych w czasach pandemii. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.
08.04.2022 - Spotkanie ze specjalistami : logopedą, psychologiem, terapeutą SI .
Spotkanie odbędzie się w godzinach 14:30 do 15:00
Na spotkaniu przedstawimy prowadzone formy wsparcia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, porozmawiamy o ofercie zajęć terapeutycznych na nowy rok szkolny, o tym jak przygotować dziecko z niepełnosprawnościami do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej i jakie formy wsparcia oferujemy rodzicom dzieci. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Spacer po przedszkolu

Skip to content